Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików DS-LB, Babimost, 14-17.06.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW MAKROREGIONALNYCH MŁODZIKÓW (8-10 lat) W SZACHACH
Babimost, 14 - 17 czerwca 2018
1. Organizator zawodów:

  • Lubuski Związek Szachowy

2. Cel zawodów:

 

  • Wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM

  • Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży

  • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych

3. Termin i miejsce:

14 -17 czerwca 2018 r. Centrum Konferencyjne Brancon

ul. 1 Maja 18, 66-110 Babimost​,woj. lubuskie http://brancon.pl

4. Program zawodów:

14.06.2018: przyjazd i zakwaterowanie zawodników od godz. 16:00.

18:00 - 19:30 – kolacja

Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.

15.06.2018: 08:00 - 09:00 - śniadanie

09:00 - rozpoczęcie zawodów i I runda

11:00 - II runda

13:00 - 14:00 - obiad

15:00 - III runda

18:00 - 19:00 - kolacja

16.06.2018: 08:00 - 09:00 śniadanie

09:00 - IV runda

11:00 - V runda

13:00 - 14:00 obiad

15:00 - VI runda
18:00 - 19:00 - kolacja
17.06.2018: 08:00 - 09:00 - śniadanie

09:00 - VII runda

11:30 - zakończenie

12:00 - obiad

 

5. Warunki uczestnictwa:

W MMM mogą brać udział zawodnicy z roczników 2008-2010, posiadający licencję

zawodniczą PZSzach, reprezentujący województwo lubuskie lub dolnośląskie. W

turnieju nie ma wpisowego.

6. System rozgrywek:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki

oraz Polskiego Związku Szachowego.7. Tempo gry: 30' + 30” na partię dla zawodnika. Organizator planuje

przeprowadzenie transmisji on-line z czołowych szachownic.

8. Sędziowanie:

W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy

PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem

większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy,

przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i

przyjmowania ich przed wykonaniem 40 posunięcia.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Centrum Konferencyjne Brancon, ul. 1 Maja 18, 66-110 Babimost.

Koszt noclegów z wyżywieniem w pokojach 2-4 osobowych wynosi 85 zł za 1 dobę,

pokoje 1-osobowe 125 zł. Zgłoszenia na noclegi i wyżywienie:

Andrzej Modzelan, (tel. 606-921-188), anmodz@gmail.com

Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.

10. Finansowanie:

Koszty zakwaterowania i wyżywienia prosimy opłacać przelewem do dnia 31 maja

2018 na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001. W uzasadnionych

przypadkach (po uzgodnieniu z organizatorem) gotówką w biurze zawodów.

11. Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać drogą elektroniczną na

adres: anmodz@gmail.com do dnia 31.05.2018 w temacie pisząc

MMM2018”. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania

i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.

12. Nagrody:

Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej

grupie turniejowej. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy.

13. Inne sprawy organizacyjne:

  • Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

  • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

  • Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych

osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników,

sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT (zgodnie z Ustawą z

dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133

poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpow-

szechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

 

 

Andrzej Modzelan

Prezes LZSzach.

Aktualności

20-03-2012 II Gala Muzyczno - Szachowa

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: