VIII Szachowe Wakacje w Dąbkach, 18 – 30.08.2016STRONA  TURNIEJU


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII Szachowych Wakacji w Dąbkach, 18 – 30.08.2016

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci 

- nauka gry w szachy od podstaw, dla początkujących i zaawansowanych 

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl  (adres do korespondencji: ul. Walczaka 15a/11). 

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl 

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl 

 

III.Termin

- 18 – 30.08.2016
- Przyjazd w dniu 18.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 18.08. do obiadu w dniu 30.08.2016).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki,  www.duet.com.pl 

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpłata 300 zł zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 30.06.2016. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

  do dnia 30.06.2016 na adres:

- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com 

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

 

VI.Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg następujących kryteriów: znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00 Pobudka
  08:00 - 08:30 Śniadanie
  08:30 – 09:00 Porządki w pokojach

  09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach

  13:00 - 13:30 Obiad
  13:30 – 18:00 Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 – 18:30 Kolacja

  18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe

  21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna

  22:00 – 06:00             Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

  Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1.160 zł + 40 zł (50 % wpisowego do MP Szkół) = 1.200,00 - pomniejszone o zaliczkę –    

  można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5,  66- 400 Gorzów Wlkp. Bank     

  PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 

  lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  Opłatę rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator. 

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET” 

- szkolenie szachowe 

- udział w turnieju Open, lub w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół 

- opiekę medyczną (pielęgniarka) 

- opiekę instruktorską 

- wycieczki 

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

- OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 20 do 29 sierpnia w OW HORYZONT (500 m. od OW DUET) odbywać się będą XVI Ogólnopolskie Indywidualne

  Mistrzostwa Szkół w Szachach oraz Turniej Szachowy z cyklu „Z szachami przez Polskę” - DĄBKI 2016” (20-30.08.).

  Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie www.agencja64.pl 

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki 

 

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

1.      Nazwa oferty:  VIII Szachowe Wakacje – Dąbki 2016

                     2.      Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wczasowy

3.      Miejsce placówki OW „Duet ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

                     4.      Czas trwania od  18 - 30.08.2016

 

  1.      I.        WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
  2. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

 

  1. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

 

  1. Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

 

  1. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................

 

  1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................

 

  1. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

 

...............................................................................................................tel......................................................

 

  1. Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

 

  1. Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................
   II.        ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia  od  

   zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

 

  1.   III.        INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

..................................                                                                                                                       ...................

(miejscowość , data)                                                                                                                                      (podpis rodzica)

Aktualności

19-01-2038 Makroregion Dolnośląsko - Lubuski 2018 Transmisja partii z Makroregionu Dolnośląsko - Lubuskiego
Szklarska Poręba, 15-21.10.2018

LINK DO TRANSMISJI PARTII


linki do serwisów:
C 9
C 11
C 13
D 9
D 11
D 13
01-02-2019 Zbliżające się imprezy Zbliżają się - współorganizowane przez nas - Mistrzostwa Polski Młodzików (do lat 10) i Juniorów (do lat 16 i 18). szczegóły na stronie http://mp2019.agencja64.pl/. Czytaj więcej
14-06-2018 transmisja z Babimostu Transmisja z sześciu szachownic
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików
Babimost 14-17 czerwca 2018

serwis fotograficzny z sali gry i zakończenia

linki: do serwisu chłopców  do serwisu dziewczynek

Czytaj więcej
01-05-2018 Międzyzdroje, 27.04-6.05.18 Czytaj więcej
27-03-2018 LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA

Lubuska Wiosna Szachowa po raz czternasty

Dzisiaj (27 marca) o 20.00 odprawa, a jutro o 10.00 I runda XIV Lubuskiej Wiosny Szachowej rozgrywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul.Sikorskiego 107, wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich).

Transmisja będzie prowadzona z dziesięciu szachownic grupy "A".  

SERWISY TURNIEJOWE 

GRUPA "A"

GRUPA "B"


archiwum partii z poprzednich rund: pgn


Przy okazji przypominamy, że w dniach 2-7.07.2018 w tym samym miejscu odbędzie się (z funduszem nagród 25.000,00 PLN) II Festiwal Szachowy Emanuela Laskera. 

Szczegóły na stronie www.lasker2018.agencja64.pl    

 

10-01-2018 Festiwal pamięci mistrza świata Emanuela Laskera Czytaj więcej

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: