V Szachowe Wakacje w Dąbkach k. Darłowa, 19-31.08.2013


V Szachowe Wakacje w Dąbkach, k. Darłowa - 19-31.08.2013 - serwisy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V Szachowych Wakacji w Dąbkach, 19 – 31.08.2013 r.

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci 

- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących  

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl 

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl 

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl 

 

III.Termin

- 19 – 31.08.2013 r.
- Przyjazd w dniu 19.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 19.08. do obiadu w dniu 31.08.2013).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki,  www.duet.com.pl 

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpłata 300 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.07.2013 r. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

  do dnia 31.07.2013 na adres:

- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188,  e-mail: anmodz@gmail.com

- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

 

VI.Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

  Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski - dla zaawansowanych tematem głównym będą różnorodne  

  formy ataku na króla. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem  

  wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych oraz w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg następujących kryteriów: Znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00 Pobudka
  08:00 - 08:30 Śniadanie
  08:30 – 09:00 Porządki w pokojach

  09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach

  13:00 - 13:30 Obiad
  13:30 – 18:00 Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 – 18:30 Kolacja

  18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe, tenis ziemny

  21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna

  22:00 – 06:00             Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

  Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1050 zł + 70 zł. (wpisowe do MP Szkół) = 1.120,00 - pomniejszone o kwotę zaliczki –

  można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5,  66-400 Gorzów Wlkp. Bank

  PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444  lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem  

  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  Opłatę klasyfikacyjno – rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator. 

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET”

- szkolenie szachowe

- udział w turnieju klasyfikacyjnym, i w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół

- opiekę medyczną (pielęgniarka)

- opiekę instruktorską

- wycieczki

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

- OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 22 do 31 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą XIII Ogólnopolskie Indywidualne Mistrzostwa   

  Szkół w Szachach oraz Turniej Szachowy „DĄBKI – CHESS OPEN 2013” . Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie  

  www.agencja64.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wielk.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

 

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

1.      Nazwa oferty:  V Szachowe Wakacje – Dąbki 2013

                     2.      Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wczasowy

3.      Miejsce placówki OW „Duet ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

                     4.      Czas trwania od  19 - 31.08.2013

 

  1.      I.        WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
  2. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

 

  1. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

 

  1. Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

 

  1. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................

 

  1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................

 

  1. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

 

...............................................................................................................tel......................................................

 

  1. Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

 

  1. Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................
   II.        ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia  od  

   zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

 

  1.   III.        INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

 

..................................                                                                                                                       ...................

(miejscowość , data)                                                                

Aktualności

21-07-2014 SUDETY 2014

Z SZACHAMI PRZEZ POLSKĘ 2014

KARPACZ – MIĘDZYZDROJE – SZKLARSKA PORĘBA - DĄBKI - ZAKOPANE

VII TURNIEJ SZACHOWY „SUDETY”  29.06. – 06.07.2014

oraz  

XIII LETNI OBÓZ SZKOLENIOWY, SZKLARSKA PORĘBA 29.06-11.07.2014


Zwycięzcy grupy AZwycięzcy grupy B
Zwycięzcy grupy A i grupy B

Czytaj więcej
16-06-2014 Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików "Dolny Śląsk - Lubuskie" Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików "Dolny Śląsk - Lubuskie"
Lubniewice 12-15.06.2014


Jakub Chyży (l.8) objał prowadzenie po V rundzie. I utrzymał je do końca. 
Czytaj więcej
26-05-2014 Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych Skierniewicka "Piątka" mistrzem Polski!!!

 Zawodnicy skierniewickiej "Piątki" w dwóch ostatnich rundach odrobili do rywali 3 punkty meczowe i zdobyli złoty medal mistrzostw Polski Szkół Podstawowych.

 Złoci medaliści

Zespół ze Skierniewic w składzie: Radosław Psyk, Maciej Rak, Jakub Mechliński i Zuzanna Łukasik. 


 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych, Szklarska Poręba 23-26.05.2014

Badanie pod obciążeniem
SERWIS CHESS ARBITRA MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - link


GALERIA ZDJĘĆ


Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych, Szklarska Poręba 26-29.05.2014

Badanie pod obciążeniem
SERWIS CHESS ARBITRA MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - link

Zwycięski Tomaszów

Zespół zwycięskiego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II z Tomaszowa Lubelskiego
Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych, Szklarska Poręba 29.05.- 1.06.2014

Badanie pod obciążeniem
SERWIS CHESS ARBITRA MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - link

Czytaj więcej
26-04-2014 Międzyzdroje 2014, 26.04-4.05.2014 "Międzyzdroje 2014", 26.04 - 04.05.2014

Turnieje

Badanie pod obciążeniem
serwis CA - grupa A
serwis CA - grupa B

Czytaj więcej
20-04-2014 X Lubuska Wiosna Szachowa X LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA, GORZÓW WLKP., 16-19.04.2014

W środę 16 kwietnia, o godz.10.00 rusza X Lubuska Wiosna Szachowa. W grupie A zagra 22 zawodników, a w grupie B - 28.

Linki do serwisów turniejowych ChessAbitra:

GRUPA A

GRUPA B


"KARKONOSZE 2014" Karpacz 15-23.02.2014   


 Badanie pod obciążeniem
serwis turniejowy ChessArbitra 

serwis turnieju szachów błyskawicznych 20.02.2014 

Czytaj więcej
10-02-2014 Zimowy Obóz Szachowy w Łagowie  XII Zimowy Obóz Szkoleniowy i Turniej Szachowy "Młode Talenty"
Łagów,  1-9 lutego 2014


grupowe

Czytaj więcej

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: