V Szachowe Wakacje w Dąbkach k. Darłowa, 19-31.08.2013


V Szachowe Wakacje w Dąbkach, k. Darłowa - 19-31.08.2013 - serwisy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V Szachowych Wakacji w Dąbkach, 19 – 31.08.2013 r.

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci 

- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących  

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl 

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl 

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl 

 

III.Termin

- 19 – 31.08.2013 r.
- Przyjazd w dniu 19.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 19.08. do obiadu w dniu 31.08.2013).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki,  www.duet.com.pl 

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpłata 300 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.07.2013 r. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

  do dnia 31.07.2013 na adres:

- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188,  e-mail: anmodz@gmail.com

- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

 

VI.Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

  Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski - dla zaawansowanych tematem głównym będą różnorodne  

  formy ataku na króla. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem  

  wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych oraz w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg następujących kryteriów: Znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00 Pobudka
  08:00 - 08:30 Śniadanie
  08:30 – 09:00 Porządki w pokojach

  09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach

  13:00 - 13:30 Obiad
  13:30 – 18:00 Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 – 18:30 Kolacja

  18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe, tenis ziemny

  21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna

  22:00 – 06:00             Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

  Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1050 zł + 70 zł. (wpisowe do MP Szkół) = 1.120,00 - pomniejszone o kwotę zaliczki –

  można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5,  66-400 Gorzów Wlkp. Bank

  PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444  lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem  

  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  Opłatę klasyfikacyjno – rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator. 

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET”

- szkolenie szachowe

- udział w turnieju klasyfikacyjnym, i w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół

- opiekę medyczną (pielęgniarka)

- opiekę instruktorską

- wycieczki

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

- OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 22 do 31 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą XIII Ogólnopolskie Indywidualne Mistrzostwa   

  Szkół w Szachach oraz Turniej Szachowy „DĄBKI – CHESS OPEN 2013” . Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie  

  www.agencja64.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wielk.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

 

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

1.      Nazwa oferty:  V Szachowe Wakacje – Dąbki 2013

                     2.      Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wczasowy

3.      Miejsce placówki OW „Duet ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

                     4.      Czas trwania od  19 - 31.08.2013

 

  1.      I.        WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
  2. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

 

  1. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

 

  1. Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

 

  1. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................

 

  1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................

 

  1. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

 

...............................................................................................................tel......................................................

 

  1. Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

 

  1. Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................
   II.        ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia  od  

   zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

 

  1.   III.        INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

 

..................................                                                                                                                       ...................

(miejscowość , data)                                                                

Aktualności

16-08-2015 Szklarska Poręba 26.04-5.07.2015

 
 
Maluchy w Międzyzdrojach, 10-17.08.2015
Z szachami przez Polskę
 

Ładną niespodziankę sprawił wielokrotny uczestnik naszych turniejów Piotr Goluch, pozostawiając za sobą obu arcymistrzów.  Oprócz nagrody głównej (3000 PLN) otrzymał również warty 1000 PLN bon na udział w naszych turniejach: Karkonosze 2016 lub Sudety 2016. Podobny bon otrzymała również zwyciężczyni grupy B - Patrycja Chrobot. Bony zostały ufundowane przez OW "Królowa Karkonoszy".

Oprócz nagród finansowych i rzeczowych (po dziesięć w obu grupach) nie mniejsze znaczenie miały osiągnięcia czysto sportowe. Ostatecznie wypełniono jedną normę mistrzowską, sześć norm kandydackich, 3 normy na I kategorię i sześć norm na III kategorię.

Czytaj więcej
22-01-2015 Karpacz - turniej i obóz - luty 2015 Trwają w Karpaczu: XIII Obóz Szkoleniowy "Młode Talenty" i IX Turniej Szachowy "Karkonosze" (obie imprezy 14-22 lutego 2015).

obóz

  
link do komunikatu obozu 

Program obozu - wtorek - czwartek (docx)turniej
  
link do komunikatu turnieju
 

serwisy turniejowy na ChessArbitrze

GRUPA A

GRUPA B 
01-01-2015 VII MTSz U Styku Trzech Granic, Bogatynia 27-30.12.2014

U Styku 3 Granic - Bogatynia, 27-30.12.2014    


grupa B 
grupa A
Czytaj więcej
19-09-2014 MISTRZOSTWA STREFY LUBUSKO - DOLNOŚLĄSKIEJ (do 9, 11 i 13 lat) W SZACHACH LUBNIEWICE, 21 - 27 września 2014 r.

MISTRZOSTWA STREFY LUBUSKO - DOLNOŚLĄSKIEJ (do 9, 11 i 13 lat) W SZACHACH

LUBNIEWICE, 21 - 27 września 2014 r.

Kamil Dzida

GALERIA - linkSerwisy na ChessAbitrze:

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Dziewczęta do lat 9

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Dziewczęta do lat 11

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Dziewczęta do lat 13

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Chłopcy do lat 9

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Chłopcy do lat 11

Mistrzostwa Strefy Lubusko-Dolnośląskiej - Chłopcy do lat 13


 
16-09-2014 Dąbki 2014

MALUCHY W MIĘDZYZDROJACH 2014

serwis turniejowy

* * * * *

Komunikat organizacyjny i karta kolonijana obozu w Dąbkach (18-30.08.2014)

baner
linki
OFICJALNA STRONA FESTIWALU: dabki2014.agencja64.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY (PDF)
KARTA KOLONIJNA (PDF)


Pierwsza Poprzednia 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: