XI Obóz szkoleniowy i Turniej Młode Talenty - Obra, 22-30.01.2013


XI Obóz szkoleniowy i Turniej Młode Talenty - Obra, 22-30.01.2013 - serwisy


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XI Zimowego Turnieju Szachowego „Młode Talenty”

i obozu szkoleniowego – Obra, 22 – 30.01.2013 r.

 

I. Cel imprezy:

- zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 

- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II. Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.    www.kszstilon.pl

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

 

III. Termin:

- 22.01. – 30.01.2013 r.
- Przyjazd w dniu 22.01. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 22.01.- do obiadu w dniu 30.01.2013)

IV. Miejsce:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Hotelu Parafialnym w Obrze, k.Wolsztyna, przy Parafii Rzymskokatolickiej

V. Warunki uczestnictwa:

- wpłata 200 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 10.01.2013. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

  do dnia 10.01.2013 na adres:

- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188,  e-mail: anmodz@gmail.com

- Waldemar Gałażewski: tel.600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
VI. Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 10-14 osób;
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

  Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski – dla zaawansowanych tematem głównym będzie Partia

  Włoska m.in. Gambit Evansa). Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z  

  uwzględnieniem wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych.
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego , wg

  następujących kryteriów: Znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

VII. Program dnia:

07:30 - 08:00       Pobudka
08:00 - 08:30       Śniadanie
08:30 – 09:00      Porządki w pokojach

09:00 - 12:30       Zajęcia w grupach i rundy dla najmłodszych

13:00 - 13:30       Obiad

13:30 – 14:00      Dzwonimy do rodziców
14:00 – 16:00      Czas wolny         

16:00 – 18:00      Runda we wszystkich grupach

18:00 – 18:30      Kolacja

18:30 – 19:30      Samodzielna analiza rozegranych partii (pomoc trenerów)

19:30 – 21:30      Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy)

22:00 – 06:00      Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

- Koszt całkowity obozu - 790 zł.  można opłacić na miejscu lub przelewem na konto:  AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5,  

66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444   lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki)

- szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawczą

- udział w turnieju klasyfikacyjnym, (opłatę klas.-rank. PZSzach. pokrywa organizator)

- opiekę medyczną (pielęgniarka)

- wycieczkę

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i    

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe;

- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt;

- koszt imprezy nie obejmuje transportu;

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

 

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – HOTEL PARAFIALNY OBRA K/WOLSZTYNA

 

 

 1.          I.            INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

 

 1. Nazwa oferty:  XI Zimowy Turniej Szachowy „Młode Talenty” i obóz szkoleniowy – Obra k. Wolsztyna

 

 1. Forma placówki wypoczynku: Hotel Parafialny

 

 1. Miejsce placówki : Obra k. Wolsztyna, woj. Wielkopolskie

 

         4.    Czas trwania od  22.01. – 30.01.2013 r.

 1.        II.            WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

 

 1. Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................................................................................................

 

 1. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub............................................................................Kategoria....................Ranking..............................

 

 1. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................................tel.......................................................

 

 1. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................................................................................                                               .
 2. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku ....................................................................................tel.................................................

 

 1. Pesel dziecka ........................... ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

     III.            ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

 

 

 1.      IV.            INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

..................................                                                                                                                                                          ...............................................

(miejscowość , data)                                                                                                                                                                                      (podpis rodzica)

 

Aktualności

19-01-2038 Makroregion Dolnośląsko - Lubuski 2018 Transmisja partii z Makroregionu Dolnośląsko - Lubuskiego
Szklarska Poręba, 15-21.10.2018

LINK DO TRANSMISJI PARTII


linki do serwisów:
C 9
C 11
C 13
D 9
D 11
D 13
01-02-2019 Zbliżające się imprezy Zbliżają się - współorganizowane przez nas - Mistrzostwa Polski Młodzików (do lat 10) i Juniorów (do lat 16 i 18). szczegóły na stronie http://mp2019.agencja64.pl/. Czytaj więcej
14-06-2018 transmisja z Babimostu Transmisja z sześciu szachownic
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików
Babimost 14-17 czerwca 2018

serwis fotograficzny z sali gry i zakończenia

linki: do serwisu chłopców  do serwisu dziewczynek

Czytaj więcej
01-05-2018 Międzyzdroje, 27.04-6.05.18 Czytaj więcej
27-03-2018 LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA

Lubuska Wiosna Szachowa po raz czternasty

Dzisiaj (27 marca) o 20.00 odprawa, a jutro o 10.00 I runda XIV Lubuskiej Wiosny Szachowej rozgrywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul.Sikorskiego 107, wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich).

Transmisja będzie prowadzona z dziesięciu szachownic grupy "A".  

SERWISY TURNIEJOWE 

GRUPA "A"

GRUPA "B"


archiwum partii z poprzednich rund: pgn


Przy okazji przypominamy, że w dniach 2-7.07.2018 w tym samym miejscu odbędzie się (z funduszem nagród 25.000,00 PLN) II Festiwal Szachowy Emanuela Laskera. 

Szczegóły na stronie www.lasker2018.agencja64.pl    

 

10-01-2018 Festiwal pamięci mistrza świata Emanuela Laskera Czytaj więcej

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: