TURNIEJ „PIERWSZEJ SZANSY” KADRY JUNIORÓW, 30.06 - 07.07.2012

   REGULAMIN TPS                                                 GALERIE:             Początek zawodów      Symultana  

   KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TPS                        PRZEGLĄDARKA PARTII i Ściąganie PGN       

Serwis turnieju szachów błyskawicznych


Serwisy turniejowe:

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorzy do 9 lat 
Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 9 lat
 

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorzy do 11 lat


Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 11 lat

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorzy do 13 lat


Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 13 lat


Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorzy do 15 lat 

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 15 lat - grupa A

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 15 lat - grupa B

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 15 lat - finał A

Turniej Pierwszej Szansy Kadry Juniorów 2012 - Juniorki do 15 lat - finał B

 
1. CELE


1.1 Wyłonienie awansujących do finałów Mistrzostw Polski Juniorów 2013. 
1.2. Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
1.3. Popularyzacja szachów.

2. TERMIN I MIEJSCE

01.07 – 07.07.2012, OW „Mieszko” w Karpaczu.

3. ORGANIZATOR

UKS EL-TUR Bogatynia na zlecenie Polskiego Związku Szachowego.

4. UCZESTNICTWO

4.1 Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy, posiadający licencję
PZSzach, członkowie klubów sportowych zrzeszonych w PZSzach, finaliści: Mistrzostw
Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostw Polski Młodzików 2012
oraz:
 - do 9 lat, zawodnicy z minimum V kategorią szachową,
 - do 11 lat z minimum IV kategorią szachową,
 - do 13 lat z minimum III kategorią szachową,
 - do 15 lat z minimum II kategorią szachową
4.2 O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.
4.3 W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do
finałów mistrzostw 2013.
        
5. SYSTEM ROZGRYWEK
5.1 Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych wiekiem oraz dla dziewcząt i chłopców
grupach turniejowych. 
5.2 W grupach liczących powyżej 16 uczestników systemem szwajcarskim opartym na
rankingu, na dystansie 9 rund w 7 dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1.
5.3 W grupach liczących 13 - 16 uczestników obowiązuje system kołowy dwuetapowy (w I
etapie 2 grupy, z każdej do grupy finałowej awansuje 3 zawodników, którzy rozgrywają
turniej kołowy z zaliczeniem partii z I etapu).  
5.4 Dla 11 i 12 obowiązuje system kołowy dwuetapowy (w I etapie 2 grupy, z każdej do
grupy finałowej awansuje 4 zawodników, którzy rozgrywają turniej kołowy z zaliczeniem
partii z I etapu).  
5.5 W grupach 7 – 10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym. 2
5.6 Podział na grupy (punkty 5.3 i 5.4) według listy startowej i algorytmu: gr. A:
1,4,5,8,9,12,13,16, grupa B: 2,3,6,7,10,11,14,15.
5.7 Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie liczony.
5.8 Przyjazd i odprawa techniczna w przeddzień zawodów.
6. TEMPO GRY: 
90 minut dla zawodnika, na całą partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku
partii.
 

7. ZGŁOSZENIA

 Organizator wydaje komunikat organizacyjny i zamieszcza go na stronie internetowej
PZSzach nie później niż 30 dni przed zawodami. Potwierdzenia udziału zawodników
dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice w sposób określony przez
Organizatora w komunikacie organizacyjnym, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
zawodów.

8. FINANSOWANIE

8.1. Koszty udziału w turnieju pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie
związki szachowe lub rodzice. Koszt udziału nie może przekroczyć wysokości
oferowanej przez Organizatora w konkursie ofert. Organizator ma obowiązek
zagwarantowania pobytu na koszt własny przedstawiciela PZSzach przez minimum 3
dni. 

8.2. Opłatę startową i organizacyjną wysokości podanej w Komunikacie OrganizacyjnoFinansowym  PZSzach 1/2011. należy wpłacić na konto PZSzach w BPH O/Warszawa nr 34
1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. 

8.3 Opłatę klasyfikacyjno-rankingową w grupach objętych liczeniem rankingu FIDE należy
uiścić u Organizatora.

9. OCENA WYNIKÓW

9.1. Klasyfikacja końcowa w turnieju szwajcarskim ustalana jest z uwzględnieniem
następujących, kolejno stosowanych kryteriów:
 - suma zdobytych punktów 
 - wartościowanie średnie Buchholza,
 - wartościowanie pełne Buchholza,
 - wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
 - ilość zwycięstw,
 - progresja,
 - średni ranking przeciwników.

9.2. Klasyfikacja końcowa w turnieju kołowym ustalana jest z uwzględnieniem
następujących, kolejno stosowanych kryteriów:
 - suma zdobytych punktów 
 - wartościowanie Bergera,
 - wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
 - ilość zwycięstw,

9.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do
Mistrzostw Polski Juniorów oraz grup finałowych (p. 5.3, 5.4) zadecyduje dogrywka na
zasadach ustalonych przez sędziego głównego.

10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

10.1. Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w roku 2013
uzyskują:
 - w grupach wiekowych do 11 i 13 lat – po 2 najlepszych,
 - w grupach wiekowych do 9 i 15 lat - po 3 najlepszych,

10.2. Organizator funduje nagrody zgodnie ze złożoną ofertą konkursową.

11. SĘDZIOWANIE

11.1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego
PZSzach. 

11.2. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem
przegrywa partię.

11.3. W turnieju obowiązuje  zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu
przed wykonaniem pierwszych  40 posunięć. Naruszenie przepisu bez zgody sędziego
powoduje przegraną. 

11.4. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego rundowego do
sędziego głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.

11.5.  Decyzje sędziego głównego są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo
zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.

11.6. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej (mailem, lub płycie cd) do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i
Rankingu oraz Wiceprezesa PZSzach. ds. Młodzieżowych. Sprawozdanie winno spełniać warunki
określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją ELO w tym: zawierać pełne
tabele turniejowe z ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi
danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany
ranking, klasę sportową i partie w formacie pgn.

12. SPRAWY WYCHOWAWCZE

12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i
opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z
Organizatorem. 

12.2. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego
oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

12.3. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz
prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak
też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych
własnych czy partnerów.

13. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

13.1. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie
internetowej: wyników i kojarzeń, wszystkich partii w formacie pgn oraz prowadzenia
transmisji internetowej z czołowych szachownic. 

13.2. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie)
oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie WZSzach
delegujący swoją reprezentację.

13.3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę  gry telefonów komórkowych oraz
innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
          -dla zawodników –przegrania partii
          -dla innych osób-zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju

Niniejszy “Regulamin...” umieszczony został na stronie internetowej PZSzach: www.pzszach.org.pl

Aktualności

19-01-2038 Makroregion Dolnośląsko - Lubuski 2018 Transmisja partii z Makroregionu Dolnośląsko - Lubuskiego
Szklarska Poręba, 15-21.10.2018

LINK DO TRANSMISJI PARTII


linki do serwisów:
C 9
C 11
C 13
D 9
D 11
D 13
01-02-2019 Zbliżające się imprezy Zbliżają się - współorganizowane przez nas - Mistrzostwa Polski Młodzików (do lat 10) i Juniorów (do lat 16 i 18). szczegóły na stronie http://mp2019.agencja64.pl/. Czytaj więcej
14-06-2018 transmisja z Babimostu Transmisja z sześciu szachownic
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików
Babimost 14-17 czerwca 2018

serwis fotograficzny z sali gry i zakończenia

linki: do serwisu chłopców  do serwisu dziewczynek

Czytaj więcej
01-05-2018 Międzyzdroje, 27.04-6.05.18 Czytaj więcej
27-03-2018 LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA

Lubuska Wiosna Szachowa po raz czternasty

Dzisiaj (27 marca) o 20.00 odprawa, a jutro o 10.00 I runda XIV Lubuskiej Wiosny Szachowej rozgrywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul.Sikorskiego 107, wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich).

Transmisja będzie prowadzona z dziesięciu szachownic grupy "A".  

SERWISY TURNIEJOWE 

GRUPA "A"

GRUPA "B"


archiwum partii z poprzednich rund: pgn


Przy okazji przypominamy, że w dniach 2-7.07.2018 w tym samym miejscu odbędzie się (z funduszem nagród 25.000,00 PLN) II Festiwal Szachowy Emanuela Laskera. 

Szczegóły na stronie www.lasker2018.agencja64.pl    

 

10-01-2018 Festiwal pamięci mistrza świata Emanuela Laskera Czytaj więcej

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: